Terapia w nowym ujęciu

Psychoterapia w SUBMARINE

Psychoterapia jest zespołem narzędzi i technik wykorzystywanych przez terapeutę w pracy z klientem. Opiera się na rozmowie w przeciwieństwie do terapii farmakologicznych, medycznych czy alternatywnych, często przez psychoterapię uzupełnianych. 

Czym się różni coaching od psychoterapii? 

Psychoterapia i inne terapie


Zasadniczo rozróżnia się dwie istotne gałęzie psychoterapii – jedna służy działaniom sensu stricte terapeutycznym, służącym leczeniu stanów utrudniających codzienne funkcjonowanie, klasyfikowanych przez psychologię czy psychiatrię jako zaburzenia lub jednostki chorobowe np. stany lękowe, nerwicowe, zaburzenia osobowości itp. Druga, od lat zyskująca na popularności, gałąź psychoterapii obejmuje swoim działaniem sytuacje, w których nie diagnozowano zaburzenia ani stanu chorobowego, natomiast potrzebna jest klientowi pomoc służąca przezwyciężeniu problemów związanych z teraźniejszością i przeszłością. W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław oferujemy różnego rodzaju techniki terapeutyczne mogące uzupełniać coaching lub w przypadku gdy klient nie wykazuje gotowości do podjęcia coachingu, stanowić przygotowanie do procesu coachingowego, bądź stać się alternatywą w drodze do osiągnięcia celu.

Czym się różni coaching od psychoterapii? 

Psychoterapia to zespół różnorodnych narzędzi i metod terapeutycznych. Rozróżnianych jest kilkaset modeli psychoterapii, a ich wielość wpływa na różny poziom skuteczności terapii. Coaching natomiast jest narzędziem nieskomplikowanym, przejrzystym, a co najważniejsze przynoszącym zaskakujące efekty w stosunkowo niedługim czasie. Mimo, że istnieje wiele stylów i szkół coachingu, proces coachingowy opiera się zwykle na podobnych zasadach, z których to kardynalną jest, iż klient jest źródłem potencjału i wszelkich „zasobów”, a coach odgrywa rolę przewodnika/towarzysza, a nie doradcy.

Wielu coachów i psychoterapeutów uważa, że granica pomiędzy coachingiem a psychoterapią nie istnieje i podczas pracy z klientami poruszają się elastycznie między tymi dziedzinami. W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław proponujemy podejście łączące korzyści płynące z uzupełniania, jeśli pojawia się taka konieczność, coachingu terapią. Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego ustalamy z klientem jakiego rodzaju działań potrzebuje. Będąc przekonanymi o mocy i skuteczności coachingu zwykle proponujemy klientowi coaching, jeśli oczywiście znajduje się on w odpowiedniej kondycji pozwalającej podjąć wyzwanie jakim jest przejście procesu coachingowego. Proces coachingowy może być uzupełniony konsultacjami z terapeutą lub, w przypadku pracy z coachem mającym jednocześnie uprawnienia psychoterapeuty, interwencje terapeutyczne mogą występować w czasie sesji coachingowej. Kiedy pojawia się problem wymagający terapii, coach może zapytać klienta czy chce popracować z tematem w sposób coachingowy czy terapeutyczny. Warto jednak wspomnieć, że klasyczne oraz autorskie narzędzia coachingowe jakimi pracujemy w SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław przynoszą jako efekt dodany rezultaty terapeutyczne, z tym, że w przypadku coachingu klient jest niejako autoterapeutą. Istotną różnicą między coachingiem a różnego rodzaju terapiami czy doradztwem jest fakt, iż rola coacha to „praca” z klientem, a nie „pomoc” klientowi. Coaching w porównaniu z psychoterapią jest bardziej skoncentrowany na teraźniejszości i przyszłości niż na przeszłości, mniej uwagi poświęca przyczynom i skutkom. Zamiast pytania „Dlaczego?” częściej pada pytanie: „co zamierzasz z tym zrobić?”.

Istotną różnicą pomiędzy coachingiem a psychoterapią jest inne rozłożenie w czasie. Proces coachingowy trwa zazwyczaj około pół roku (odstępy dwutygodniowe) natomiast klasyczne procesy psychoterapeutyczne potrafią trwać nawet 2 lata (odstępy tygodniowe). W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław opracowujemy strategie komplementarne, które w niedługiej perspektywie czasowej pozwalają osiągnąć założony przez klienta cel.


Informacje kontaktowe

Adres: Wolbromska 12/1A, 53-148 Wrocław,
Tel: +48665998965
E-mail: biuro@submarine.wroclaw.pl


Metody terapeutyczne

Nasi terapeuci pracują w oparciu o szkoły terapii: Gestalt, terapię
zorientowaną na proces, RTZ (racjonalna terapia zachowań), ustawień systemowych. 


Usługi dodatkowe

Umożliwiamy również konsultacje z lekarzem psychiatrą, endokrynologiem oraz terapię manualną.Łatwy kontakt

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie jak i za pośrednictwem e-maila lub formularza na naszej stronie www.


Indywidualne podejście

Rodzaj terapii dobierany jest w oparciu o indywidualne potrzeby i uwarunkowania klienta


Nastawienie na potrzeby klienta

U nas zawsze to Klient jest najważniejszy!


SUBMARINE-LOGO-FINAL-100-full

SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław to unikalny ośrodek oferujący kompleksowe wsparcie dla wszystkich, którzy pragną podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję. Zapewniamy szeroki zakres usług coachingowych i terapeutycznych, aby w najbardziej optymalny dla klienta sposób otworzyć mu drogę do wytyczenia i realizacji celu mogącego dotyczyć zarówno rozwoju potencjału, jak i pokonania choroby, uzależnienia czy traumy.

Copyright by SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław