Co możemy zaoferować?

Nasze usługi

Świadczymy pełen zakres usług coachingowych i szeroki zakres działań terapeutycznych.
W naszej ofercie znajdziesz także różnorodne warsztaty, szkolenia i kursy.
Jesteśmy ekspertami w umiejętnym prowadzeniu ludzi poprzez zmiany, nastawiając się na wspieranie w obszarze życia prywatnego i zawodowego.
Nasze podejście jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i dostarczy Ci praktycznych narzędzi, wiedzy i pewności siebie na drodze osiągania celów. 

http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium1-320x220.png

Coaching Indywidualny

Coaching
Indywidualny


To najpopularniejsza forma coachingu. Podczas sesji coach pracuje z klientem w cztery oczy. Coaching indywidualny może dotyczyć zarówno szeroko rozumianego life-coachingu, jak
i wyspecjalizowanych ścieżek takich jak coaching kariery, coaching twórczości, coaching dietetyczny itp. Sesje indywidualne odbywać się mogą także w ramach oferty skierowanej dla businessu. Coaching indywidualny to dynamiczna struktura diagnozująca potrzeby zmiany w różnych obszarach życiowych i zawodowych. Jeśli w którymś obszarze życia wprowadzona zostanie zmiana to nieuchronnie następuje efekt domina – wprowadzenie zmiany w jednej sferze, przynosi ważne zmiany na innych poziomach.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium2-320x220.png

Coaching Grupowy

Coaching
Grupowy


Podobnie jak sesje indywidualne, sesje grupowe mogą dotykać zarówno tematów dotyczących life-coachingu jak i tematów zawodowych. Żeby coaching grupowy zachował charakter procesu coachingowego, a nie stanowił mylonego z coachingiem szkolenia/treningu, muszą być spełnione co najmniej dwa warunki: coachowana grupa posiada wspólne cele; spotkania stanowią cykl, aby możliwa była praca z sytuacjami dziejącymi się pomiędzy sesjami w codziennych warunkach. Coaching grupowy w szczególności jest dedykowany wspólnie pracującym zespołom, twórcom­, sportowcom, realizującym wspólne projekty i przedsięwzięcia. Coaching grupowy i indywidualny mogą się wzajemnie uzupełniać.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium3-320x220.png

Coaching Partnerski

Coaching
Partnerski


W SUBMARINE coaching partnerski kierowany jest do par, które pragną przezwyciężyć kryzys i zrealizować potencjał swojego związku, wprowadzić ożywcze, a czasami trudne zmiany, zrewidować wspólne cele. Coaching partnerski może stanowić uzupełnienie coachingu indywidualnego. Wiele problemów w relacji pojawia się kiedy jedna lub obie strony znajdują się w indywidualnej sytuacji kryzysowej, której skutki odczuwane są jednak przez obie osoby. Również przeżywanie długotrwałego stresu wynikającego z okoliczności zawodowych, rodzinnych itp. nie jest obojętne dla związku i może stać się wskazaniem do rozpoczęcia wspólnego procesu coachingowego pomocnego w zarządzaniu proporcjami między „ja, ty, my”.http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium4-320x220.png

Coaching Twórczości

Coaching
Twórczości


SUBMARINE posiada w swej ofercie unikalną metodę pracy z twórcami – Coaching Głębokiej Kreatywności TM, prowadzoną przez coacha będącego jednocześnie aktywnym twórcą. Coaching Twórczości kierowany jest do artystów, pisarzy, aktorów, muzyków itd. oraz wszystkich, którzy chcą rozwinąć swój potencjał i żyć kreatywnym życiem. Prowadzimy w tej dziedzinie zarówno sesje indywidualne jak i grupowe oraz warsztaty i treningi pogłębiające kreatywność. Sesje indywidualne kierowane są do twórców oraz chcących wejść na drogę twórczą. Efektami sesji są: przełamanie impasu, wprowadzenie praktyki twórczej w codzienny plan zajęć, stworzenie strategii kreatywnej i rozwój marki jako źródła zasobów, poszerzenie świadomości twórczej.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium6-320x220.png

Coaching dla sportowców

Coaching
dla sportowców


Sesje coachingowe dla sportowców przeznaczone są dla tych, którzy chcą osiągnąć harmonię pomiędzy przygotowaniem fizycznym sportowca a jego nastawieniem do osiągania celów. Praca w tym obszarze to przede wszystkim praca z motywacją i celem, kładąca nacisk na właściwe rozwijanie i wykorzystywanie posiadanych zasobów. Coaching sportowy przywiązuje szczególną wagę do restrukturyzacji przekonań środowiskowych i własnych – bezpośrednio związanych z osiąganiem sukcesów. Coaching dla sportowców może być uzupełniony coachingiem dietetycznym w celu maksymalizacji efektów. Oferujemy również współpracę z drużynami sportowymi w ramach coachingu indywidualnego i grupowego.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium5-320x220.png

Coaching dietetyczny

Coaching
dietetyczny


W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław uważamy, że ciało powinno być dobrze odżywione, aby psychika funkcjonowała w mocy swojego potencjału. Warto zauważyć, że wiele postaci depresji czy stanów lękowych ma swoje podłoże w niedoborach witamin i mikroelementów. Próby osiągnięcia zgrabnej sylwetki zdadzą się na nic, jeśli na trwałe nie zmieni się nawyków żywieniowych i podejścia do odżywiania. Coaching dietetyczny może stanowić uzupełnienie dla life coachingu i terapii oraz stanowi jeden z komponentów leczenia zaburzeń odżywiania. SUBMARINE Pracownia Terapii i Coachingu Wrocław proponuje również warsztaty i szkolenia z zakresu zbilansowanego odżywiania.http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium7-320x220.png

Terapia zaburzeń odżywiania

Terapia
zaburzeń odżywiania


W SUBMARINE oferujemy program integracyjnego leczenia zaburzeń odżywiania. Jest to terapia łączona z coachingiem dodatkowo uzupełniana programem dietetycznym oraz arteterapią. O występowaniu zaburzeń odżywiania mówimy wtedy, gdy w życiu klienta temat jedzenia, wagi, sylwetki zajmuje pozycję wiodącą, budząc silne, chorobliwe emocje i działania. Coraz częściej zaburzenia odżywiania dotyczą nastolatków, a nawet dzieci. Pracujemy z dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi od lat 12. Źródłem zaburzeń odżywiania jest zazwyczaj niska samoocena, problemy emocjonalne, brak poczucia kontroli nad własnym życiem kompensowany chorobliwą kontrolą jadłospisu. Zapewniamy kompleksową terapię uczącą jak zbudować poczucie własnej wartości niezależnie od wagi i wyglądu. Wspomagająca forma pracy jaką jest arteterapia pozwala na rozwijanie pasji, nazwanie swoich problemów i zlokalizowanie ich poza sobą.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium8-320x220.png

Coaching rodzicielski

Coaching
rodzicielski


Bycie dobrym rodzicem stanowi jedno z największych wyzwań dotykających wielu sfer życia, a przede wszystkim balansu między życiem rodzinnym a zawodowym. Coaching rodzicielski obejmuje zindywidualizowaną ofertę pomagającą rozwijać się jako dobry rodzic. Oferta kierowana jest zarówno do tych, którzy chcą rozwijać naturalne kompetencje rodzicielskie, a także do wszystkich konfrontujących się na co dzień z wyzwaniami niesionymi przez szczególne uwarunkowania jakimi bywają zaburzenia emocjonalne dzieci, wrodzone lub nabyte choroby, trudności z nauką lub ponadprzeciętne uzdolnienia. Posiadamy doświadczenie w pracy z rodzicami młodzieży cierpiącej na zaburzenia odżywiania, będącymi często zaburzeniem systemowym dotyczącym relacji w rodzinie. Naszą domeną jest cykl szkoleń kierowanych do rodziców dzieci szczególnie uzdolnionych – AKADEMIA RODZICA ( więcej w zakładce szkolenia)


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium9-320x220.png

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia
czaszkowo-krzyżowa


Doskonałym uzupełnieniem pracy coachingowej czy psychoterapeutycznej są różnego rodzaju terapie manualne. Integralne podejście pozwala na pozbycie się z ciała napięć i traum, które często bywają nieuświadomione i niemożliwe do zwerbalizowania. Współpracujemy z terapeutami terapii czaszkowo – krzyżowej bazującej na delikatnej manualnej pracy z układem kranio – sakralnym (czaszkowo – krzyżowym), który jest jednym z najpóźniej definiowanych przez współczesną medycynę układów ciała. Składa się on ze struktur otaczających mózg i rdzeń kręgowy, w których przemieszcza się płyn mózgowo-kręgowy. Terapia wspomaga leczenie wielu chorób, łącznie z depresją i chronicznym zmęczeniem. Skorzystać z niej mogą osoby w każdym wieku, łącznie z małymi dziećmi. Więcej o wspomaganiu coachingu i terapii psychologicznej terapią czaszkowo-krzyżową przeczytasz tutaj (http://submarine.wroclaw.pl/2016/03/17…………..)http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium10-320x220.png

Terapia uzależnień

Terapia
uzależnień


SUBMARINE jest odpowiednim miejscem dla wszystkich, którzy pragną wyjść z uzależnień. Dla uzależnionych biorących udział w różnego typu programach pomocowych i klasycznych terapiach życie wydaje się być niekończącym się pasmem walki z powracającym widmem uzależnienia. Terapia uzależnień pozwala na odzyskanie pewności siebie i zdefiniowania swojego celu w życiu, przenosząc punkt ciężkości poza cel „pozostania czystym”. Prawdziwa wolność od uzależnienia przychodzi wtedy, gdy klient zaczyna skupiać się na tym, co może zrobić w życiu zamiast na tym, czego nie może. Sformułowanie decyzji opartych na wartościach wyznawanych przez klienta oraz stworzenie jasnego planu działania wykorzystującego mocne strony prowadzi do osiągnięcia osobistych celów. Strategia terapii pomaga wypełnić, okupowaną wcześniej przez uzależnienie, przestrzeń potencjałem i zmianą w kierunku satysfakcjonującego życia.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium11-2-320x220.png

Walka z depresją

Walka z 
depresją


SUBMARINE proponuje podejście integracyjne, holistyczne w leczeniu różnych rodzajów depresji i stanów obniżonego nastroju. Współczesna psychiatria zbyt często nadużywa antydepresyjnych środków farmakologicznych, bagatelizując fakt, iż stany depresyjne mogą wynikać z zaburzeń w gospodarce hormonalnej czy witaminowej organizmu. Nasza pracownia oferuje konsultacje dietetyczne oraz w razie potrzeby kieruje na odpowiednią konsultację medyczną. Po wstępnej konsultacji z coachem/terapeutą klient kierowany jest na coaching lub/i terapię, albo też proponuje się ich komplementarne działanie. W przypadku lżejszych stanów depresyjnych coaching pozwala klientowi opierać się pogłębieniu stanu, a także pozwala dostrzegać korzyści niesione przez kryzysową sytuację jaką jest depresja. Coaching zmienia wzorce myślenia i niejednokrotnie daje klientowi narzędzia do samodzielnej, codziennej walki z depresją.


http://submarine.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2015/12/medium12-320x220.png

(Na)przeciw chorobie i śmierci

(Na)przeciw chorobie
i śmierci


Codzienne życie to nie tylko balans i równowaga, ale również zmaganie się z ciężkimi przeciwnościami losu jakimi są nieuleczalne lub terminalne choroby dotykające nas lub naszych bliskich. Moc psychiczna jest potężnym narzędziem pozwalającym w świadomie pełny, mimo ograniczeń sposób żyć z chorobą, a czasem umożliwiającym jej pokonanie. SUBMARINE proponuje sesje coachingowe indywidualne lub zbiorowe, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania osób chorych czy zmagających się z niepełnosprawnością i ich bliskich oraz dla wszystkich niosących ciężar terminalnej choroby i przeżywających żałobę po stracie bliskich. W naszej pracowni regularnie prowadzimy różnego rodzaju spotkania, seminaria i szkolenia kierowane zarówno do osób bezpośrednio dotkniętych ciężką chorobą, jak i do osób mających na co dzień kontakt z chorymi – jako bliscy i/lub pracownicy specjalistycznych ośrodków.


Nasze zasady działania.Jak to robimy?

Dbamy o Twój komfort.


Zadbamy zarówno o twoją prywatność jak i komfortowe warunki przeprowadzenia sesji.


Co zapewniamy?

Integralne podejście


Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu coachingu i terapii.


W czym możemy pomóc?

Porady specjalistyczne.


W razie potrzeby zorganizujemy dla Ciebie porady specjalistyczne z interesującego Cię zakresu.

Dowiedz się więcej

Więcej usług


Usługi dodatkowe

Szkolenia i warsztaty


Prowadzimy szkolenia i warsztaty tematyczne.


Coaching u klienta

Coaching dopasowany do klienta


Oferujemy również przeprowadzenie sesji coachingowych u klienta.Oferta specjalistyczna

Usługi specjalistyczne


W razie potrzeby skonsultujemy Twój przypadek z najlepszymi specjalistami.


Zasady

Jesteśmy całkowicie
profesjonalni i dyskretni. 


Dane osobowe wszystkich naszych klientów są chronione, a w gabinetach panuje zasada „czterech ścian”.


Profesjonalen usługi coachingowe

Wszystko w jednym miejscu.


0123456789001234567890

Metrów kreatywnej przestrzeni

Przestronne przestrzenie gabinetów są urządzone w klimacie sprzyjającym kreatywności i rozwojowi. Pomieszczenia dostosowane są do spotkań indywidualnych i grupowych.0123456789001234567890

Współpracujących Specjalistów

Aby zapewnić szeroki i zindywidualizowany zakres usług współpracujemy z wieloma trenerami, terapeutami, a także, w razie potrzeby, oferujemy konsultacje medyczne.0123456789001234567890

Sukcesy

Procesy coachingowe zakończone realizacją celów i pełnym zadowoleniem klienta, a także terapie bogate w pozytywne rezultaty to sukcesy, z których jesteśmy dumni.012345678900123456789001234567890

Zadowolonych klientów

Nasi klienci już po 3 sesjach deklarują zadowolenie z coachingu i terapii. Szkolenia i warsztaty polecane są przez uczestników kolejnym osobom.


SUBMARINE-LOGO-FINAL-100-full

SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław to unikalny ośrodek oferujący kompleksowe wsparcie dla wszystkich, którzy pragną podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję. Zapewniamy szeroki zakres usług coachingowych i terapeutycznych, aby w najbardziej optymalny dla klienta sposób otworzyć mu drogę do wytyczenia i realizacji celu mogącego dotyczyć zarówno rozwoju potencjału, jak i pokonania choroby, uzależnienia czy traumy.

Copyright by SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław