Jakie są podstawy?

Czym jest coaching? 

Coaching to odpowiedź na potrzebę zmiany.
Wokół coachingu narosło wiele mitów, tymczasem jest to nieskomplikowany w swych założeniach i zaskakująco skuteczny proces, w którym to klient jest przewodnikiem do celu i ukrytego w nim potencjału. 

Opis usługi

Coaching jako metoda.


Charakterystyka coachingu zamyka się w sześciu najważniejszych zasadach:

– Klient jest źródłem potencjału i posiada wewnętrzne „zasoby”

– Coach zadając odpowiednie pytania, tworząc wyzwania sprawia, że klient zaczyna korzystać ze swojego potencjału i rozwijać go. Coach nie udziela porad. To klient wie w głębi siebie, co jest dla niego najlepsze; odpowiednio pokierowany sam dotrze do najważniejszych odpowiedzi, dzięki czemu coaching nie tworzy relacji zależności.

– Coaching odnosi się do całej osoby, biorąc pod uwagę jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sfery życia klienta: zawodowa, prywatna, duchowa itp. przenikają się w związku z czym na sesjach poruszane są różne obszary. Coaching przede wszystkim patrzy do przodu, ukierunkowuje się na pozytywną zmianę zamiast tkwienia w sprawach przeszłości.

– Klient wybiera obszar, z którym chce pracować i temat na poszczególną sesję. Zdarza się, że coach drąży pytaniami i pomaga klientowi odkryć, iż wybranie danego tematu jest ze strony klienta działaniem zastępczym w celu ukrycia istoty problemu lub odwleczenia konfrontacji z dręczącym klienta tematem.

– Klient i coach obdarzają się wzajemnym zaufaniem. Coacha obowiązuje zasada poufności. Na pierwszej sesji ustalany i zawierany jest „kontrakt” regulujący podstawowe zasady współpracy. Jeśli którejś ze stron z różnych względów nie odpowiada współpraca, sesje zostają przerwane. SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław ma w swoim zespole kliku coachów i terapeutów, co zwiększa szanse na dobre dopasowanie klienta i coacha.

Coaching jest proaktywny tzn. nastawiony na działanie. Efektywna praca coachingowa jest możliwa z klientem, który pragnie zmiany.

Dla kogo coaching? 

– Dla wszystkich pragnących wprowadzenia zmian w życiu i uwolnienia swojego potencjału

– Dla chcących odnaleźć swoją misję życiową i/lub zawodową

– Dla zmęczonych ciągłym mówieniem o zmianie i celu zamiast ich realizowania

– Dla wszystkich przeżywających przełomowe momenty życiowe; zarówno pozytywne jak i trudne, aby wykorzystać potencjał tych sytuacji i obrać właściwy kierunek

– Dla pragnących przezwyciężyć stagnację, brak poczucia sensu lub celu

– Dla każdego, kto pragnie zapoznać się z lepszą wersją siebie i stanąć oko w oko z pełnią swoich „zasobów”

Dla kogo wskazane jest skorzystanie z psychoterapii przed rozpoczęciem procesu coachingowego?

– dla nie pragnących zmiany, a jednocześnie znajdujących się w niekorzystnym położeniu, powodującym psychiczne cierpienie

– dla osób odczuwających silne stany lękowe, nerwicowe, depresyjne, w których to pojęcie „jutra”, „przyszłości” jest pojęciem wysoce abstrakcyjnym

Jak przebiega proces coachingowy?

W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław proces coachingowy rozpoczyna się od sesji konsultacyjnej, podczas której wspólnie z klientem coach diagnozuje główny obszar pracy. Wtedy też dokonywany jest wybór coacha, który ze względu na obszary specjalizacji najlepiej odpowie na potrzeby danego klienta. Proponowane są również strategie komplementarne. Klient może pracować równolegle z dwoma obszarami zmiany. W takim przypadku ogólny life coaching może być uzupełniony drugim procesem ściśle skoncentrowanym na wyspecjalizowanych narzędziach zmiany np. coachingiem dietetycznym czy coachingiem twórczości.

Podczas pierwszej sesji danego procesu ustalany jest tzw. „kontrakt” regulujący zasady współpracy oraz obierany jest ogólny cel na proces. Coach pilnuje, aby cel ten odpowiadał formule SMART (z ang. specific – szczegółowy, measurable – mierzalny, achievable – osiągalny, resourced – określony w zasobach, timed – określony w czasie). Sesja trwa zazwyczaj 120 minut. Przerwa pomiędzy sesjami powinna wynosić około 2 tygodnie. Zwykle podczas 6-7 sesji następuje przełom i klient dokonuje rewizji swojego celu. W SUBMARINE Pracowni Coachingu i Terapii Wrocław proces coachingowy zamyka się w 12 -15 sesjach. Zdarza się jednak, że mniejsza ilość sesji wystarcza, aby klient osiągnął zamierzony cel. Po zakończonym procesie coachingowym proponujemy sporadyczne sesje konsultacyjne lub interwencyjne. Jako, że jedyną stałą w życiu jest zmienność warto odbywać procesy coachingowe raz na kilka lat.


Informacje kontaktowe

Adres: Wolbromska 12/1A, 53-148 Wrocław,
Tel: +48665998965
E-mail: biuro@submarine.wroclaw.pl


Najnowsze techniki

Oferujemy najnowsze metody i techniki wykorzystywane w coachingu. 


Nastawienie na potrzeby klienta

U nas zawsze to Klient jest najważniejszy!

Usługi dodatkowe

Oferujemy również szeroki wachlarz usług dodatkowych dla firm i klientów indywidualnych. 


Łatwy kontakt

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie jak i za pośrednictwem e-maila lub formularza na naszej stronie www.


Indywidualne podejście

Każdy Klient jest u nast traktowany całkowicie indywidualnie i to On decyduje jakie cele chce osiągnąć. 


95%

Skuteczność metod coachingowych


92%

Procent zadowolonych klientów


83%

Satysfakcja już po pierwszych trzech wizytach

SUBMARINE-LOGO-FINAL-100-full

SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław to unikalny ośrodek oferujący kompleksowe wsparcie dla wszystkich, którzy pragną podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję. Zapewniamy szeroki zakres usług coachingowych i terapeutycznych, aby w najbardziej optymalny dla klienta sposób otworzyć mu drogę do wytyczenia i realizacji celu mogącego dotyczyć zarówno rozwoju potencjału, jak i pokonania choroby, uzależnienia czy traumy.

Copyright by SUBMARINE Pracownia Coachingu i Terapii Wrocław